حقوق جزایی

خشونت/خشونت خانگی/تهدید/تغییر شرایط وثیقه

!آیا به خشونت خانگی متهم شده‌اید؟ ما می‌توانیم به شما کمک کنیم

سیاست پلیس در مقابل خشونت، به خصوص خشونت خانگی، معمولاد سختگیرانه است. خشونت خانگی، جرمی بسیار مهم است و اگر مجرم، همسر یا اعضای خانواده‌تان باشد، پلیس معمولاً او را متهم خواهد کرد. در حقیقت، پلیس موارد زیر را بررسی خواهد کرد:

مدرکی برای خشونت یا-

مدرکی برای تهدید به آزار جسمی یا مرگ-

(بر خلاف باور عموم، “فحاشی” در کانادا جرم نیست).

فرد مجرم ممکن است به شرط وثیقه، آزادی مشروط و تعهد برای حضور آزاد شود. شرط اصلی این است که هیچ ارتباطی (مستقیم یا غیر مستقیم) با قربانی خشونت خانگی نداشته باشد و به خانه‌ی محل سکونت وی نزدیک نشود.

اگر مشخص شود که این شرط را نقض کرده است، دستگیر شده و باید منتظر تصمیم جدید باشد.

اگر پارتنریا همسر من نخواهد شکایت کند چه؟

خشونت خانگی قابل بخشش نیست و تصمیم پارتنر شما برای اینکه بخواهد شکایت کند یا خیر بر نظر دادستان تاثیر نمی‌گذارد. به طور کلی، هدف، ارسال یک پیام به جامعه است. هرچند، اگر قربانی بخواهد کمک کند، شرایط  امیدوار کننده ترخواهد بود. ممکن است مجرم یک وکیل مستقل استخدام کند و با تنظیم یک شهادت نامه، شرایط را توضیح بدهد.

اتهام دزدی دارایی

اتهاماتی شامل دزدی، مالکیت دارایی دزدیده شده، عواید حاصل از جرم، کلاهبرداری، خیانت در امانت، آسیب به اموال و اطلاعات و اتهامات مربوطه‌ی دیگر مستلزم بررسی شواهد و دفاعیه‌های موجود است. اگر متهم به هر یک از اتهامات دزدی و دارایی زیر شده‌اید، با دفتر ما تماس بگیرید:

دزدی-

کلاهبرداری-

ورود غیر قانونی-

فرار مالیاتی-

مالکیت دارایی دزدی-

عواید حاصل از جرم-

اثر محکومیت بر وضعیت مهاجرت

اگر یک مهاجر، مسافر، دانشجو یا کارگر موقت هستید،  محکومیتتان می‌تواند بر پرونده های کنونی یا آتی مهاجرتی‌تان تاثیر بگذارد و ممکن است منجر شود که “نتوانید در کانادا پذیرفته شوید”.

اگر متهم شده و مجرم شناخته شده‌اید، پیشنهاد می‌شود که تمامی پرونده‌های دادگاه مربوط به محکومیت، مدرک پرداخت هر جریمه‌ای مربوط به محکومیت و تمامی مدارک مربوط به شواهد استفاده شده در محکومیت (از جمله نتایج آزمایش الکل گزارش‌های پلیس و غیره)  را پیش از خروج از کانادا جمع آوری کنید.

برای مشورت رایگان، همین امروز با دفتر ما تماس بگیرید.

Free Consultation