دلایل ریجکت ویزای تحصیلی

دلایل ریجکت ویزای تحصیلی


دلایل ریجکت ویزای تحصیلی کانادا

بپردازیم به پنج دلیل اصلی:

– مبهم بودن هدف از تحصیل در کانادا

– وابستگی‌های خانوادگی دانشجویان بین‌المللی به کشور مبدا یا کانادا

– وابستگی‌های شغلی یا عدم انطباق رشته‌ای که برای آن پذیرش تحصیلی دریافت شده با شغل متقاضی اخذ ویزا یا مبهم بودن تاثیر رشته تحصیلی بر آینده شغلی وی

– کمبود دارایی‌های شخصی خصوصا موجودی حساب بانکی

– و در برخی موارد ریجکتی ویزا به دلیل نبود یا کمبود سابقه سفرهای خارجی خصوصا ویزای شینگن

ویزای کانادا می‌تواند دلایلی خاص دیگری علاوه بر پنج دلیل اصلی و عمده فوق داشته باشد.

مهترین مواردی که آفیسر مهاجرت را مجاب به رد ویزای تحصیلی کانادا می‌کند، عبارتند از:

– مدارک مالی ارائه شده، وجود بودجه کافی برای ادامه تحصیل در کانادا را نشان ندهد
– در قانع کردن آفیسر برای خروج از کانادا پس از تحصیل، ناتوان باشید
– برنامه تحصیلی شما قانع کننده نبوده است
– تمام مدارک مرتبط با تحصیل خود را ارائه نکرده‌اید
– آفیسر قانع نشده است که شما همه موارد را به درستی و بر اساس واقعیت بیان کرده باشید
– پیوندهای خانوادگی شما در کشور مبدا قوی نباشد