دلایل ریجکت ویزای تحصیلی کانادا

دلایل ریجکت ویزای تحصیلی کانادا


دلایل ریجکت ویزای تحصیلی کانادا

در این دریافت ویزای تحصیلی دانشجویی کانادا ، دلایل ریجکت ویزای تحصیلی کانادا بسیار پر اهمیت است چرا که در صورت ریجکت شدن ویزای تحصیلی شما باید بتوانید دلایل آن را متوجه شوید و بدنبال رفع آنها باشید که اصطلاحا ارسال پرونده مهاجرتی شما به تجدید نظر است. مهمترین و شاید تعیین کننده ترین عامل در اخذ ویزای تحصیلی کانادا ارائه مدارکی است که افسر مهاجرت را متقاعد کند، متقاضی پس از پایان دوران تحصیل خود به کشور مبدا بازخواهد گشت و به بیان دیگر برای اقامت طولانی مدت در کانادا برنامه ریزی نکرده است.

مهترین مواردی که آفیسر مهاجرت را مجاب به رد ویزای تحصیلی کانادا می‌کند، عبارتند از:

  • مدارک مالی ارائه شده، وجود بودجه کافی برای ادامه تحصیل در کانادا را نشان ندهد
  • در قانع کردن آفیسر برای خروج از کانادا پس از تحصیل، ناتوان باشید
  • برنامه تحصیلی شما قانع کننده نبوده است
  • تمام مدارک مرتبط با تحصیل خود را ارائه نکرده‌اید
  • آفیسر قانع نشده است که شما همه موارد را به درستی و بر اساس واقعیت بیان کرده باشید
  • پیوندهای خانوادگی شما در کشور مبدا قوی نباشد

درخواست کننده ویزای تحصیلی کانادا باید بتوانید به آفیسر ثابت کنید که واجد شرایط قوانین ویزا بر اساس بند ۱۲ قانون هست و همچنین برنامه روشنی از تحصیل خود و اطلاعات کافی درباره منابع مالی مورد استفاده در طول تحصیلش ارائه دهد.