شرکت‌های سهامی حرفه‌ای

شرکت‌های سهامی حرفه‌ای

تخصص‌های به خصوصی هستند که مجازند شرکتشان را به عنوان شرکت‌های سهامی حرفه‌ای ثبت کنند. ثبت یک شرکت سهامی حرفه‌ای می‌تواند برای اعضای این حرفه مزایای مالیاتی داشته باشد. برای ثبت شرکت حرفه‌ایتان با تیم ما تماس بگیرید:

  • پزشکان، دندانپزشکان
  • وکلا، حسابداران،
  • اطباء مفصلی، پرستاران دارای پروانه‌ی رسمی، ماساژ تراپیست‌ها
  • مددکاران اجتماعی، دامپزشکان
  • اپتومتریست‌ها، داروسازان و تخصص‌های دیگر.

تفاوت میان شرکت‌های سهامی حرفه‌ای و شرکت‌های معمولی این است که شرکت‌های حرفه‌ای، مسئولیت محدود شرکت‌های معمولی را ندارند.