حقوق تجارت

ثبت/تاسیس شرکت

آیا به فکر ثبت یا تاسیس یک شرکت هستید؟ تیم ما بهترین نوع بیزنسی را به شما معرفی می‌کند که بیشترین تناسب را با نیازهایتان دارد. انواع شرکت‌های تجاری که می‌توانید آن‌ها را برای اداره‌ی کسب و کارتان انتخاب کنید، شامل موارد زیر هستند:

  • شرکت حقوقی واحد
  • شرکت تضامنی، شرکت تضامنی با مسئولیت محدود
  • سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر)
  • شرکت تک مالکی

دفتر صورت جلسات

طبق قانون، هر شرکت باید یک دفتر صورت جلسات داشته باشد که شامل موارد زیر است:

  • اساسنامه‌ی شرکت،
  • آیین نامه‌های شرکت و تفکیک مدیران و سهامداران؛
  • ثبت اولیه‌ی اسامی مدیران، سهامداران، رئیس هیئت مدیره و غیره؛
  • و اطلاعات بیشتر از جمله آدرس، حسابدار و وکیل شرکت.

شرکت ما می‌تواند یک دفتر صورت جلسات برای شرکتتان ایجاد کند و از آن نیز نگهداری خواهد کرد.

مجوزها و پروانه‌ها

پس از تعیین نوع ساختار حقوقی شرکتتان و راه اندازی آن، ما به شما کمک می‌کنیم تا برای مجوزها و پروانه‌های مورد نیاز برای آن درخواست بدهید. هم‌چنین خدمات ما شامل ثبت CRA برای حساب‌های مالیاتی مورد نیاز یک شرکت هم می‌شود.

توافق نامه‌ی سهامداران

در کانادا بعد از ثبت شرکت، باید پیش نویسی از یک توافق نامه‌ی سهامداران برای تعیین حقوق و مسئولیت‌های هر یک از سهامداران و فرایند حل تعارض میان سهامداران و بندهای مهم دیگر، تهیه شده و به امضای سهامداران برسد.